Nowy obowiązek dla małych i średnich przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT).

Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy jedynie dużych firm.

W celu ustalenia statusu przedsiębiorcy należy kierować się kryteriami określonymi w art. 105-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. określić wielkość i rozmiar działalności gospodarczej (średnioroczne zatrudnienie oraz roczny obrót netto). Umożliwi to szybką i skuteczną identyfikację wyłudzeń oraz unikania opodatkowania. W celu ułatwienia małym oraz średnim przedsiębiorcom wypełnianie obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia JPK. Aplikacja jest już gotowa dla systemu operacyjnego Windows, kolejnym krokiem będzie jej udostępnienie również w systemie Linux. Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT zamieszczonej na stronach Ministerstwa Finansów: link http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Broszura-JPK_VAT(2).pdf.

Comments are closed.