Nowe działanie PROW „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”

Polski Związek Zrzeszeń Leśnych informuje, że uruchomione zostało nowe działanie
o nazwie: „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”. Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach szeregu poddziałań:

– przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra,

– przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach,

– zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu,

– założenie remizy,

– czyszczenia późne,

– zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzenia drugiego piętra lub podszytu,
lub dolesienia luk, lub założenia remizy,

            Sposób postępowania przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach powyższego działania reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2019 r., poz. 587).

            Informacje o działaniu dostępne są na stronie ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-iwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

            Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od 2 maja do 12 czerwca br. przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

            Przewodnik po działaniu oraz bieżące informacje zamieszczane są na stronie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych www.pzzl.pl .

Comments are closed.