Międzynarodowa konferencja w Gołdapi

W dniu 28 maja br. w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi odbyła się konferencja pod nazwa „Samorządy w drodze do ekologicznego i inteligentnego miasta (eko i smart city): rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe”. To międzynarodowe wydarzenie już po raz siódmy zorganizowała Gmina Gołdap we współpracy z Rosyjskim Uniwersytetem Kooperacji Filia w Kaliningradzie.

Jednym z prelegentów konferencji był Wojciech Hołdyński – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi. Przedstawił on prezentację pod tytułem : „Administracja cyfrowa – pierwsze kroki i podstawowe tendencje w informatyzacji na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi”. W wystąpieniu zostały omówione następujące kwestie: posiadana infrastruktura teletechniczna, systemy dziedzinowe używane na przestrzeni lat, samorządowa elektroniczna platforma informacyjna, rozwój strony internetowej, świadczone usługi drogą elektroniczną.

Należy podkreślić, że było to już kolejne spotkanie przedstawicieli PUP w Gołdapi ze studentami i wykładowcami Rosyjskiego Uniwersytetem Kooperacji Filia w Kaliningradzie.

Wojciech Hołdyński

Dyrektor PUP w Gołdapi

Comments are closed.