Mali odkrywcy zmysłów

W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie” odbyły się zajęcia plastyczne pt. “Mali odkrywcy zmysłów”. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Stefanowska. Zajęcia miały na celu stymulowanie u dzieci układu nerwowego, pobudzanie zmysłów oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się czym są zmysły, jakie człowiek ma zmysły i do czego są nam potrzebne. Założeniem zajęć było wprowadzenie dzieci w świat plastyki, poprzez zapoznanie ich z technikami plastycznymi oraz stworzenie możliwości do eksperymentowania z różnorodnymi materiałami.

Zajęcia zostały dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023