Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim rusza 22 września 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy przypominamy, że w środę 22 września 2021 r. na terenie Powiatu Gołdapskiego rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 30 września 2021 r.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2002 roku, a także osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania. 

 Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może skutkować nałożeniem grzywny bądź zarządzeniem przymusowego doprowadzenia do Powiatowej Komisji Lekarskiej przez Policję (w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji lub może być zastosowana kara ograniczenia wolności).

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zachęcamy również ochotników, zarówno kobiety jak i mężczyzn pomiędzy 18. (ukończone) a 24. rokiem życia, niezależnie
od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Ochotnicy mogą zgłaszać się do kwalifikacji wojskowej w dniu 30 września 2021 r. do godz. 11.00 w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej, Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe w Gołdapi, ul. Partyzantów 31.

Dlatego jeśli TY podlegasz kwalifikacji wojskowej albo masz w rodzinie/wśród znajomych osoby, które powinny poddać się kwalifikacji to zgłoś się
w terminie 22-30 września br. przed Powiatową Komisją Lekarską urzędującą w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31.

 W tym celu zabierz ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe;
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

Comments are closed.