Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

W powiecie gołdapskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa.

Dziś do kwalifikacji wojskowej stawiła się młodzież z gminy Dubeninki i gminy Banie Mazurskie.

Przypominamy, że do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2004 roku, a także osoby, które z różnych przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji w latach ubiegłych pomimo otrzymanego wezwania.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej proszone są o stawiennictwo do 26 maja 2023 r. przed Powiatową Komisją Lekarską urzędującą w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31.

Comments are closed.