Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mieszkańcu, czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie?

Chcesz wiedzieć?

Możesz mieć na to wpływ.

Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Przypominamy, że w województwie warmińsko-mazurskim od września 2016r. została uruchomiona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji, każdy mieszkaniec może podzielić się z policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafiają do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.

To właśnie na podstawie informacji od obywateli opracowany został katalog zagrożeń, które w ocenie społeczeństwa w istotny sposób wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Dzięki KMZB można przekazać Policji informacje o zagrożeniach występujących w okolicy, zasygnalizować niepokojące zjawiska – co pozwoli na lepsze ukierunkowanie działań funkcjonariuszy policji.

„Mapa” dostępna jest na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz pod adresem:

 http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/mapa-zagrozen-bezpiecze/24497,dok.html

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  • informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych;
  • informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

 – bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.

– w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu

  • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową Komendy Powiatowej Policji i tam kliknąć baner z logo Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ma poprawić również aplikacja “Moja Komenda”, która umożliwia szybkie wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić, wystarczy wpisać, np. własny adres zamieszkania, a program już sam odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania. Dzielnicowych możemy wyszukać po wpisaniu ich danych: imienia i nazwiska. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline.

Aplikacja „Moja komenda” zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała trasę do najbliższej komendy lub komisariatu. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnymi policjantami z wybranej jednostki. Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek

 

Comments are closed.