„Innowacje w firmach – dotacyjne i pozadotacyjne formy finansowania inwestycji w MŚP”

Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza na konferencję poświęconą omówieniu  możliwych źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach regionu.

Konferencja zbiega się z terminami ogłoszenia konkursów w ramach Poddziałań Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, tj.:

–        podziałanie 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług” – schemat B

–        poddziałanie 1.4.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”

–        poddziałanie 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP”

koordynowanych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.

 

Na konferencję zapraszamy w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa) do Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A, godzina 10:00.

29-06-2016 zaproszenie MŚP

29-06-2016 program konferencji WMARR

29-06-2016 formularz zgłoszeniowy konferencja WMARR

 

Comments are closed.