INFORMACJA DOTYCZĄCA UL. WOLNOŚCI

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi informuje, że 16 listopada 2023 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Wolności w Gołdapi. Główną zmianą jest wyznaczenie miejsc postojowych na jezdni oraz powierzchni wyłączonych z ruchu, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do skrzyżowania z ulicą Krzywą oraz od skrzyżowania z ulicą Krzywą do skrzyżowania z drogą wewnętrzną – prowadzącą do bloku nr 9.
W związku z powyższym na ww. odcinkach wprowadzono zakaz parkowania, tak aby wykonać oznakowanie poziome bez jakichkolwiek przeszkód.
Apeluje się do kierowców o nieparkowanie samochodów na ul. Wolności w dniach 15-16 listopada 2023 r. (środa- czwartek), a także przeparkowanie tych, które zostały tam wcześniej zaparkowane i stoją.

Comments are closed.