Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Gminy Dubeninki i Gminy Banie Mazurskie

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Gminy Dubeninki i Gminy Banie Mazurskie

Starosta Gołdapski informuje, że w siedzibach urzędów gmin: Dubeninki i Banie Mazurskie zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów:

  • w Urzędzie Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, pokój nr 13, w terminie 25.04-25.05.2016 r.,
  • w Urzędzie Gminy Banie Mazurskie, ul. Konopnickiej 26, pokój nr 7, w terminie 15.04-15.05.2016 r

Comments are closed.