INFORMACJA DLA INWESTORÓW

Uprzejmie informuję potencjalnych inwestorów, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1146)   z dniem 20 sierpnia 2015r. –  obowiązują  nowe wzory formularzy składanych do tutejszego urzędu – w  zakresie zgłoszeń i pozwoleń na budowę, tj:

Formularze są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Gołdapi lub w formie elektronicznej na stornie internetowej.

 

Małgorzata Lenarczyk

Naczelnik Wydziału Budownictwa

i Ochrony Środowiska

 

 

Comments are closed.