III Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu gołdapskiego podsumował kolejnych 5 lat swojej działalności. 23 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi strażacy ochotnicy naszego powiatu uczestniczyli w III Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi. Zjazd otworzył prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi dh Andrzej Ciołek, witając przybyłych gości wśród których był Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego Grzegorz Matczyński, Przewodniczący Komisji Historycznej działającej przy Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego Władysław Maria Świeczkowski oraz delegatów na zjazd i przedstawicieli do nowego zarządu powiatowego.

Prezes zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu powiatowego. Jak podkreślił kadencja 2011- 2016 była owocnym okresem pracy. Prezes podziękował wszystkim za aktywność i jak podkreślił to co zostało osiągnięte jest rezultatem działalności wszystkich strażaków ochotników naszego powiatu. Oceny pracy zarządu dokonała również Komisja Rewizyjna. Po udzieleniu ustępującym władzom absolutorium w jawnym głosowaniu, zatwierdzono nowy skład zarządu, wybrano przedstawiciela do zarządu wojewódzkiego i delegatów na zjazd wojewódzki. Prezesem został wybrany jednogłośnie dotychczasowy prezes dh Andrzej Ciołek. Wiceprezesami zostali: dh Krzysztof Sztandera, dh Artur Sztuk i dh Ireneusz Gryniewicz, Sekretarzem dh Karolina Józefowicz, Skarbnikiem dh Lech Olszewski, Członkami Prezydium: dh Michał Herman, dh Ryszard Makarewicz, dh Stanisław Kalinowski i dh Kazimierz Kazaniecki,  Członkami Zarządu: dh Tomasz Popławski, dh Justyna Żylińska, dh Krystian Czebanik, dh Andrzej Dejnak, dh Romuald Misiun, dh Łukasz Balczun, dh Tadeusz Rydzewski i dh Adam Jankowski. Powołano również skład nowej Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący- dh Marcin Żukowski, Wiceprzewodniczący- dh Wojciech Bednarz, Sekretarz- dh Mirosław Płatosz. Przedstawicielem do zarządu wojewódzkiego został dh Stanisław Kalinowski, delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego dh Krzysztof Sztandera i dh Ryszard Makarewicz.

Na zjeździe nie zabrakło również dyskusji. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego Grzegorz Matczyński poruszył m.in. temat projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz poinformował o Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, którego głównym celem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. Dyrektor podsumował także tegoroczny konkurs kronik, w którym uczestniczyła również kronika Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi.

Nowo wybrany  Prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek podziękował druhom za zaufanie jakim go obdarzono. Wszystkim życzył wspólnych sukcesów w rozpoczynającej się kadencji i osobistej satysfakcji w służbie innym.

Karolina Józefowicz
Sekretarz ZOP ZOSP RP w Gołdapi

[Not a valid template]

Comments are closed.