GoldMedica w Gołdapi informuje-zmiana harmonogramu dyżurów

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 18-24 września 2023 r.:

18.09.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

19.09.2023 r.

w godzinach 1800-800 – „OLMEDICA” w Olecku Sp. z o.o. (ul. Gołdapska 1, tel. 87 520 21 2

20.09.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

21.09.2023 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

22.09.2023 r.

w godzinach 1800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

23.09.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

24.09.2023 r.

w godzinach 800-800– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi
19 września będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.

Comments are closed.