Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Olsztynie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Olsztynie przystąpił do projektu pn. ,Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
W ramach Projektu realizowane jest: wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN/SEAP), przeprowadzaniu szkoleń dla energetyków gminnych, wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (FE), odnawialnych źródeł energii (OZE), pomoc w doborze źródeł finansowania – informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze FE i OZE oraz weryfikowanie audytów energetycznych.
WFOŚiGW w Olsztynie powołał 4-osobowy Zespół Doradców Energetycznych, których zadaniem jest prowadzenie nieodpłatnych działań doradczych na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej skierowane do: . gmin, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Do obsługi Powiatu Gołdapskiego wyznaczony został pan Janusz Pabich (WFOŚiGW w Olsztynie, tel. 512843770, e-mail: janusz.pabich@wfosigw.olsztyn.pl / doradztwo@wfosigw.olsztyn.p1). W przypadku zainteresowania ofertą współpracy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

więcej na: http://www.wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=216&sp=1

 

 

 

 

Comments are closed.