„Aktywny Samorząd” – nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi jako Realizator pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   informuje, iż do 10.10.2016r. trwa nabór wniosków na  Moduł II  – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program skierowany jest do osób uczących się w szkole policealnej lub w szkole wyższej, niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Aktualne informacje na temat Programu publikowane są na stronie PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html

Więcej informacji  i wnioski o dofinansowanie można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Gołdapi, ul. Jaćwieska 14a  pok. Nr  2.

Comments are closed.