BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE W LIPCU

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH

NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla wszystkich dorosłych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego.

Porady udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi

przy ulicy Krótkiej 1.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia porady w domu klienta lub zorganizowania porady grupowej.

Porady świadczone będą przez doradców, pracujących w Regionalnym Ośrodku Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku.

Porady udzielane są z zachowaniem zasad:

bezpłatności, bezstronności, poufności, aktualności i rzetelności informacji.

Termin dyżuru w czerwcu 2015 r.:

– 20 lipca (poniedziałek)

w godzinach od 11.00 do 14.00 

Prosimy o wcześniejsze umówienie się:

– telefonicznie pod numerem: (87) 732 11 11

– za pomocą poczty elektronicznej e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu

Comments are closed.