Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do uhonorowania odznaką „Za zasługi dla Turystyki”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko– Mazurskiego rozpoczęły się prace związane z przyznaniem odznaki honorowej „Za zasługi dla Turystyki” w roku 2020. Odznaka ta jest szczególnym honorowym wyróżnieniem i winna być nadawana w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych oraz organizacjom i instytucjom w kraju i za granicą. Może być nadana tylko jednokrotnie. W związku z powyższym zapraszamy do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla Turystyki” osobom i organizacjom, które według Państwa zasługują na to prestiżowe wyróżnienie.

Wnioski prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi w terminie do 9 marca 2020 roku (w załączeniu wzory wniosków). Osobą do kontaktu jest Bartosz Zackiewicz, tel. 87 615 44 07, e-mail: bartosz.zackiewicz@powiatgoldap.pl.

W poprzednich latach odznaką honorową „Za zasługi dla Turystyki” odznaczeni zostali m.in.: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, Fundacja Puszczy Rominckiej, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga“, Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej, Justyna Charkiewicz, Ewa Lipska, Anna Małgorzata Naruszewicz, Bożena Teresa Mikielska, Henryk Górny, Tadeusz Stefan Rudziewicz.

Comments are closed.