APEL DO SENIORÓW

Zwracamy się do mieszkańców powiatu gołdapskiego z prośbą o poszanowanie zaleceń służb sanitarnych dotyczących zapobieganiu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Apel o ograniczenie wychodzenia z domów oraz unikanie skupisk ludzkich kierujemy głównie do osób znajdujących się w grupie największego ryzyka: seniorów oraz osób przewlekle chorych i o obniżonej odporności. Zostańmy w domach.

Comments are closed.