9,5 mln złotych dla Powiatu Gołdapskiego

Mamy to! Powiat Gołdapski otrzymał 9 500 000,00 zł mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powiat Gołdapski w pierwszym naborze Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożył dwa wnioski o dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji:

  1. Przebudowa ulicy Partyzantów w Gołdapi (4831N) całkowita wartość zadania 10 000 000,00 zł,
  2. Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi całkowita wartość zadania 10 000 000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru  Powiat Gołdapski otrzymał 9 500 000,00 zł dofinansowania na przebudowę:

– ulicy Lipowej w Gołdapi,

– ulicy 1 Maja w Gołdapi (od końca zakresu opracowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa)

– ulicy Jeziorowej w Gołdapi (odcinek nawierzchni jezdni bitumicznej).

 

Comments are closed.