Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych i pracujących

W okresie 10-14.01.2022 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu Powiatu Gołdapskiego „Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie zaplanowano udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie firmy w kwocie 23 050 zł dla 57 osób oraz finansowego wsparcia pomostowego przez 10 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 150 zł/m-c.

Projekt jest kierowany do mieszkańców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w wieku powyżej 30 roku życia.

W projekcie, oprócz bezrobotnych i biernych zawodowo zaplanowano udział osób pracujących.

Więcej informacji:

http://www.dotacje.powiatgoldap.pl/

Biuro Projektu

w Starostwie Powiatowym

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30

W okresie naboru osoby zainteresowane będą mogą złożyć formularze rekrutacyjne w Biurze projektu w Gołdapi oraz dodatkowo w Biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.

 

PROJEKT POWIATU GOŁDAPSKIEGO MOJA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Share ZAPLANOWANE WSPARCIE: - szkolenie - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł - finansowe wsparcie pomostowe do 1150 zł przez 10 miesięcy NABÓR DO PROJEKTU 10-14 STYCZNIA 2022 R. Wir Projekt kierowany do: - bezrobotnych, - biernych zawodowo, - pracujących, w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatów etckiego, gotdapskiego i oleckiego Więcej informacji: w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi pok. nr 30 tel. 87 615 44 30 oraz na stronie projektu www.dotacje powiatgoldap.pl

Comments are closed.