OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania końcowego

Karta oceny

Pin It

Comments are closed.