Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

loga funduszy

loga funduszy

Powiat Gołdapski realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „ Zwiększenie dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi ”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest  poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w budynku administracyjnym przy ulicy Krótkie 1 w Gołdapi dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

W ramach grantu planuje się zakup na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi:

  • 3 szt. pętli indukcyjnych
  • planów tyflograficznych 
  • tabliczek brajlowskich na drzwi wewnętrzne
  • systemu dźwiękowo-alarmowego
  • zewnętrznej tablicy informacyjnej
  • ręcznej lupy elektronicznej
  • usługi wykonania informacji na stronię internetową o zakresie działalności jednostki
  • usługi doradczej w zakresie dostępności.