Zażynki w Lisach przybliżyły stare zwyczaje

13 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach, mieszkańcy wsi Lisy oraz zespoły Rominczanie z Dubeninek i Budzewiaki z Buder przybliżyli stary zwyczaje związane z rozpoczynaniem żniw, czyli „zażynki”. Wiązało się z tym wydarzeniem wiele tradycji, obyczajów i zabaw. Tegoroczne „Zażynki w Lisach” cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem turystów i mieszkańców naszego regionu. Głównymi aktorami inscenizacji byli mieszkańcy wsi Lisy i okolic. Podczas Zażynek w Lisach można było poznać dawne rzemiosła i prace polowe, spróbować jedzenia regionalnego, uczestniczyć w dawnych zabawach dla dzieci i dorosłych.

Przybyłych na inscenizację żniwną witali rolnicy w tradycyjnych strojach oraz polskie i ukraińskie ludowe przyśpiewki. Całość rozpoczęła modlitwa odmówiona po polsku i ukraińsku przez Stefanię Urbańską i Zbigniewa Mieruńskiego.
Wydarzenie otworzyli: wójt gminy Banie Mazurskie Łukasz Kuliś, przewodnicząca rady gminy Banie Mazurskie Stefania Urbańska, starosta gołdapski Andrzej Ciołek, przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi Stefan Piech, Beata Budzińska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, przedstawicielka Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” Marzena Zarzecka oraz prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny Zbigniew Mieruński.
Podczas tegorocznych „Zażynek w Lisach” gościem specjalnym był David Oniashvilii burmistrz Gminy Gori (Gruzja), który przybył do powiatu gołdapskiego na zaproszenie starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka.
Pieśni towarzyszące przy pracy w polu po polsku śpiewali Rominczanie, a po ukraińsku Budzewiaki.
Podczas zażynek usłyszeliśmy także Zespół Dziecięcy Nadija z Bań Mazurskich, Zespół folklorystyczny Prząśniczki z Kowal Oleckich oraz Młodzieżowy Zespół folklorystyczny Jarka z Kowal Oleckich. W trakcie biesiady przy ognisku grał Norbert Dawidowski. Biesiada z tańcami i wiejskim jedzeniem trwała do zmroku.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nadzieja” w Lisach.
Wsparcie organizacyjno-techniczne: mieszkańcy wsi Lisy, Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lisach.
Organizatorzy Zażynek w Lisach dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i wsparcie zażynek.
Dofinansowano ze środków Powiatu Gołdapskiego.

-gfl-

Comments are closed.