Z okazji przypadającego dziś Święta Straży Miejskiej

 

Z okazji Święta Straży Miejskiej składamy wszystkim Funkcjonariuszom

najlepsze życzenia i wyrazy uznania.

W poczuciu świadomości, że służba w strukturach Straży Miejskiej na rzecz porządku publicznego

i podniesienia poziomu bezpieczeństwa wymaga ogromnego zaangażowania,

życzymy dużo wytrwałości oraz satysfakcji zawodowej.

Doceniając Wasze poświęcenie i ciągły wzrost zaangażowania w niesienie pomocy życzymy Wam,

aby Wasza wspólna misja dawała Wam jak najwięcej powodów do dumy.

 

                            Stefan Piech                                                                         Andrzej Ciołek

                Przewodniczący Rady Powiatu                                                 Starosta Gołdapski

 

 

 

 

 

Comments are closed.