XI edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do zgłaszania kandydatów do XI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym oraz instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko- mazurskiego, szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą bądź zgłaszać osobiście do 10 października 2019 r. w olsztyńskiej Delegaturze IPN.

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody.

IPN Delegatura w Olsztynie

Comments are closed.