Wyróżnienie dla PUP w Gołdapi

Z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia, 8 maja br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej Białymstoku, odbyła się Regionalna konferencja pt. „Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy”, w której wzięli przedstawiciele urzędów pracy z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.  

Była to trzecia z czterech tego typu konferencji w Polsce, jakie zorganizowano w ramach 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Pierwsze państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami powołano 27 kwietnia 1919 r. na mocy dekretu Naczelnika Państwa – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowatorskie rozwiązanie miało wprowadzić powszechny dostęp do pośrednictwa pracy i pomoc bezrobotnym.

Na konferencji dyrektor Wojciech Hołdyński odebrał z rąk wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, Krzysztofa Michałkiewicza, wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi za uzyskanie w 2018 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim.

PUP w Gołdapi

Comments are closed.