Wychowanie przez sztukę

W środę, 28 listopada młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi skorzystała z nowatorskiej formy profilaktyki „wychowania przez sztukę”, tj. teatru profilaktycznego.

Profesjonalni aktorzy z Krakowa wykorzystali konwencję inscenizacji teatralnej jako atrakcyjną formę programu profilaktycznego. Problematyka dotyczyła zagrożeń typowych dla młodych ludzi: uzależnień, przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwa. Wykonawcy w prosty i przystępny sposób przybliżyli młodzieży problematykę zagrożeń. Uświadomili, jakie mogą być konsekwencje nadmiernego korzystania z internetu, stosowania przemocy czy używek.                                   

Zgodnie z założeniami takiej formy profilaktyki aktorzy nie moralizowali, nie pouczali, lecz przedstawiali problemy, próbując wraz z widownią zastanowić się jak ich uniknąć.

Rozważania o postawach moralnych, wyborach życiowych, dylematach przed którymi staje młody człowiek mają pomóc na drodze do dorosłego i odpowiedzialnego życia. Taki przekaz młodych ludzi do młodych ukazany w ciekawej formule z pewnością jest efektywniejszy od słów kierowanych przez osoby dorosłe do młodego pokolenia. Spektakl był punktem wyjścia do rozmowy z uczestnikami.  

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Razem pod parasolem prawa – II edycja”, realizowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020″.

Comments are closed.