Współpraca powiatu z gminą Gołdap

10 marca 2016 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek gościł burmistrza Gołdapi Tomasza Luto. Panowie podpisali umowę o udzieleniu powiatowi przez gminę Gołdap dotacji celowej. 100 000 zł zostanie przeznaczone na modernizację szpitala, w tym na dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych. Starosta podziękował burmistrzowi i radnym miejskim za wsparcie działań powiatu na rzecz szpitala.

Podczas spotkania omówiono również plany przekazania gminie ulicy i chodnika w centrum Gołdapi (Plac Zwycięstwa), które stanowią własność powiatu. Przejęcie nieruchomości ułatwi gminie aplikowanie w konkursach o dotację na rewitalizację tego terenu. Starosta zadeklarował pomoc w tej kwestii.

m

Comments are closed.