Walne Zebranie „Łyna-Ława”

28 sierpnia w siedzibie Administracji Okręgu Prawdinsk w Prawdinsku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”. Powiat gołdapski reprezentował wicestarosta Andrzej Ciołek.

Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe za 2018 rok, udzielając tym samym Zarządowi absolutorium. Ponadto przekazano informację o działalności Zarządu.

Poruszono również problematykę dotyczącą organizacji kolejnego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława. Rangi wydarzeniu nadaje fakt, że będzie to jego XX edycja. Zamierzeniem organizatorów jest zatem, aby przygotować się w sposób szczególnie uroczysty do organizacji tej tradycyjnej już imprezy integrującej społeczność lokalną z obu stron granicy polsko-rosyjskiej.

Zarząd Stowarzyszenia z zadowoleniem przyjął również informację przekazaną przez stronę rosyjską, iż od 1.07.2019r. istnieje możliwość załatwienia wiz uprawniających do przekroczenia granicy polsko-rosyjskiej  w formie elektronicznej, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców z obu stron granicy. Wizy te będą  możliwe do uzyskania w terminie do 1 tygodnia i będą bezpłatne.

Comments are closed.