Trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” 

Trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu 

„Warmińsko-Mazurskie 2030.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”
 

Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa, organizowane z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozpoczęły się 12 czerwca i potrwają do 16 lipca 2019 r. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych , który wraz z projektem dokumentu Strategia W-M 2030 dostępny jest na stronie internetowej poświęconej aktualizacji Strategii pod adresem: www.strategia2030.warmia.mazury.pl, w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@warmia.mazury.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-562 Olsztyn.

Opinie i uwagi z datą wpływu po 16 lipca jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

Informacje i grafika, foto: www.strategia2030.warmia.mazury.pl

Comments are closed.