Szkoły w województwie przygotowane do przyjęcia wszystkich absolwentów

W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi odbyło się dziś spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 absolwentów dotychczasowych gimnazjów oraz szkół podstawowych.

W spotkaniu wzięli udział: starosta gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku Dariusz Jurczykowski, wizytator delegatury Grzegorz Wojnowski, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat gołdapski, szkół niepublicznych, jak również dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku. Następnie głos zabrała starosta gołdapski. Podczas spotkania omówiono m.in. zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020, ofertę edukacyjną w powiecie gołdapskim, działania zaplanowane przez dyrektorów szkół dotyczące rekrutacji. Uczestnicy zapoznali się z wynikami ankiety „Szkoła moich Marzeń’, która dotyczyła wyborów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podczas dyskusji starano się wypracować rozwiązania wspierające proces rekrutacji w powiecie. Podkreślone zostały zadania czekające szkoły i samorządy oraz problemy jakie mogą im towarzyszyć. Puentą spotkania był fakt, że szkoły w województwie są przygotowane do przyjęcia wszystkich absolwentów.

Comments are closed.