Spotkanie PUP w Gołdapi z obywatelami Ukrainy zainteresowanymi aktywizacją zawodową

We wtorek, 22 marca o godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi odbyło się spotkanie z obywatelami Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu gołdapskiego i są zainteresowani aktywizacją zawodową. Podczas wydarzenia zostały przekazane informacje na temat lokalnego rynku pracy, form pomocy świadczonych przez urząd pracy oraz zasad rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Po zakończeniu części informacyjnej spotkania doradcy klienta przeprowadzili indywidualne rozmowy z osobami poszukującymi zatrudnienia w celu poznania ich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz określenia możliwości podjęcia pracy.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 65 osób, w większości kobiety. Dzieciom, które przyszły z mamami, pracownicy urzędu zapewnili opiekę. Przekazywane informacje tłumaczył na język ukraiński Pan Bogdan Chomyn.

Spotkanie PUP w Gołdapi z obywatelami Ukrainy zainteresowanymi aktywizacją zawodową. Na zdjęciu widać ludzi siedzących na krzesełkach, słuchających ekspertów.

Comments are closed.