ŚCIEŻKI ROWEROWE UTWARDZONE

Na terenie Powiatu Gołdapskiego znajduje się 15,4 km oznakowanych szlaków rowerowych z utwardzonej nawierzchni (bez szlaku Green Velo). Ścieżki są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

ŚCIEŻKI ROWEROWE UTWARDZONE:

Na terenie Powiatu Gołdapskiego w Gminie Gołdap sukcesywnie wzrasta długość utwardzonych ścieżek rowerowych.
Obecnie ich długość wynosi ok. 12 km.
Utwardzone ścieżki rowerowe:

1. ścieżka rowerowa Miasto Gołdap – Cmentarz – 3 km
2. ścieżka rowerowa Podlasie – Wital – 1,3 km
3. ścieżka rowerowa do Stadionu i dalej do Witalu – 3,7 km
4. ścieżka rowerowa Miasto – Kośmidry – 4 km

Szlaki utwardzone Gmina  Gołdap

 

 

 

 

 

 

Opracował, Ryszard Franciszek Dutkiewicz

 

Ponadto, na terenie Powiatu Gołdapskiego w Gminie Banie Mazurskie  obecnie znajduje się 3,4 km utwardzonych ścieżek rowerowych:

  1. ścieżka rowerowa Banie Mazurskie – skrzyżowanie do Zakałcza – 0,8 km
  2. ścieżka rowerowa Banie Mazurskie – Mieczniki – 1,6 km
  3. ścieżka rowerowa Banie Mazurskie – Wróbel – 1 km

Szlaki utwardzone Gmina Banie Mazurskie

 

 

 

 

 

 

Opracował, Dariusz Ćwikliński