Rozpoznać, wspierać, rozwijać – działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi prężnie prowadzi działania mające na celu udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno dzieciom i młodzieży, jak również rodzicom i nauczycielom (np. w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży).

Poniżej przedstawiamy szereg działań zainicjowanych i przeprowadzonych ostatnio przez PPP w Gołdapi.

1. „Depresja jest chorobą, a nie lenistwem”

W 2022 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi realizuje kampanię edukacyjno – informacyjną „ Depresja jest chorobą, a nie lenistwem”. Celem kampanii jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadamianie społeczeństwu (dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom), że depresja nie jest to stan, który mija ale choroba którą należy leczyć. W ramach prowadzonych działań realizowane są również zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie odporności psychicznej poprzez budowanie zasobów (poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, radzenia sobie ze stresem, presją otoczenia).

18 maja w ramach kampanii przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Gołdapi odbył się wykład „Nastolatek a depresja”. Konferencję poprowadziła Anna Bejnar – specjalista do spraw Praw Pacjenta. Prowadząca zwróciła  uwagę na to czym jest depresja i jak ją rozpoznać. Szczegółowo omówiła wpływ depresji na emocje, myśli i zachowanie. Przedstawiła  rolę szkoły – jak może pomóc dziecku w leczeniu choroby.

2. „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi realizuje kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie”. Działania w niej zawarte kierowane są do dzieci zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy w rodzinie. Są to zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, socjoterapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz relaksacyjne.  Zajęcia realizowane są w formie warsztatów, konsultacji, porad oraz treningów. Mają one na celu przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na doznawaną przemoc, a przede wszystkim kształtowanie odporności psychicznej poprzez budowanie zasobów – obniżanie poziomu lęku, podwyższenie samooceny, poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności radzenia sobie  z trudnymi sytuacjami, stresem i presją otoczenia. Zaplanowane działania mają charakter kompleksowy – dotyczą również rodziców i nauczycieli. Kampania potrwa do końca roku 2022 .

Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

Proponowane zajęcia to m.in.:

 • „Trening Zastępowania Agresji – ART” ,
 • „Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym”,
 • „Jak szanować granice – swoje i cudze”,
 • „Odwagi – trening relaksacyjny”,
 • „Depresja wśród nastolatków”,
 • „Ruch to zdrowie”,
 • „Mali odkrywcy zmysłów”,
 • „Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej” ,
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • „ Indywidualne zajęcia z psychologiem” ,
 • „ Grupa edukacyjna dla osób z problemem przemocy w rodzinie”.

3. „Uczeń z  rodziny dysfunkcyjnej –  wspieranie” 

14 czerwca w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym w Gołdapi odbył się wykład nt. „Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej – wspieranie”. Poprowadziła go Hanna Zienkiewicz  – nauczyciel konsultant z SODN w Suwałkach. Omówiła istotę rodziny dysfunkcyjnej oraz mechanizmy obronne rodziców w kontaktach z nauczycielami. Zwróciła uwagę na role, w które wchodzą dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Szczegółowo przedstawiła sposoby wspierania uczniów  i ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo – wychowawczych.

Wykład odbył się w ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jestem obok Ciebie, zauważ mnie”. Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

4. „Depresja wśród nastolatków”, „Życie zaczyna się tam gdzie kończy się lęk”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zakończył warsztaty p.n. „Depresja wśród nastolatków”, prowadzone przez psychologa – Panią Agnieszkę Zarzycką. Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 i 8. Warsztaty odbyły się w ramach Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej “Jestem obok Ciebie, zauważ mnie” prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną              w Gołdapi oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.

 

PAMIĘTAJMY!!!!

Depresja – jest jednym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie.  Chociaż większość ludzi uważa, że zjawisko to dotyczy wyłącznie dorosłych, jak się jednak okazuje dotyka ono także dzieci i nastolatków. Kiedy patrzymy na przeciętne dziecko, często mylnie wydaje nam się, że tryska samym optymizmem, radością. Lekceważymy jego problemy, gdyż z perspektywy osób dorosłych wydają się po prostu błahe. Jedną z najważniejszych cech zdrowego dziecka jest jego zdolność do odczuwania radości. Oczywiście każde dziecko bywa czasami smutne. Zdarza się jednak, że nawet ono, podobnie jak dorosły, doświadcza depresji. Problem tej choroby u dzieci oraz nastolatków jest coraz powszechniejszy i niestety bywa bagatelizowany.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap.

Tu możesz znaleźć bezpłatną pomoc

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

22 594 91 00 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

22 484 88 01 ITAKA Antydepresyjny Telefon Zaufania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9, tel. 78 615 04 81

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi, ul. Wolności 11, tel. 87 615 16 80

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ul. Jaćwieska 14A, tel. 87 615 24 73.

 

Red. Justyna Wołyniec -Oleszczuk koordynator kampanii P P-P 

 

 

 

Comments are closed.