Remont drogi na Osiedlu I tematem posiedzenia zespołu ds. dróg

24 lipca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla I.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku ze złożonym przez mieszkańców wnioskiem w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej znajdującej się na Osiedlu I.

Starosta gołdapski Andrzej Ciołek na samym wstępie zobrazował działania, jakie zostały podjęte w tej sprawie i jakie istnieją możliwości co do realizacji wniosku. Podkreślił, że monity składane przez mieszkańców od 2015 roku wskazują na potrzebę remontu tej drogi, tak samo jak 90% dróg w całym naszym powiecie. W ramach rozmów z burmistrzem Gołdapi Tomaszem Luto wypracowano wspólnie stanowisko co do wykonania w tym roku kilku inwestycji na drogach powiatowych, ale zdaje sobie sprawę, że wszystkich oczekiwań nie jest w stanie spełnić. Poinformował, że w sprawie remontu drogi na Osiedlu I jest deklaracja burmistrza i radnych miejskich do współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 50 % wkładu własnego. Pozostaje jednak drugie 50%, które ma zabezpieczyć Rada Powiatu i na ten temat starosta będzie rozmawiał z radnymi na najbliższej sesji. Starosta podkreślił, że na temat stanu dróg powiatowych wielokrotnie rozmawiano w różnych kręgach, w tym parlamentarnych. Nieustannie wskazując na potrzebę stworzenia systemu finansowania dróg powiatowych, ponieważ obecny jest daleko niewystarczający.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie. W wyniku dyskusji przyjęto, że jeszcze raz zostanie przeanalizowany i na nowo oszacowany koszt realizacji inwestycji oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej. Ewentualne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu zależeć będzie od decyzji Rady Powiatu. W ramach bieżącego utrzymania droga będzie remontowana w miarę możliwości posiadanych przez ZDP w Gołdapi.

W dniu wczorajszym, w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się posiedzenie zespołu ds. dróg. Podczas spotkania ponownie dyskutowano nad remontem drogi usytuowanej na Osiedlu I. Padła również propozycja remontu ul. Nadbrzeżnej, w związku z propozycją dofinansowania inwestycji przez dewelopera, który buduje w tym miejscu blok mieszkalny.

Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmie Rada Powiatu i Gminy, ponieważ decyzje w poruszonych kwestiach leżą w zakresie ich kompetencji.

Ponadto podczas posiedzenie starosta wystąpił z prośbą, aby służby merytoryczne przedyskutowały logistyczny podział miasta w zakresie bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg.

Comments are closed.