Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19

GoldMedica Sp. z o.o. informuje, że w szpitalu została uruchomiona rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w formie ambulatoryjnej.


Celem rehabilitacji jest poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej. Po wizycie wstępnej fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem program indywidualnych wizyt terapeutycznych. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonywać w domu.

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ MOŻE WYSTAWIĆ PACJENTOWI M.IN. LEKARZ RODZINNY.


Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Termin zakończenia leczenia przepisy określają jako:

– datę zakonczenia izolacji domowej,

– lub datę wypisu ze szpitala,

– lub datę wypisu z izolatorium.

Zabiegi fizjoterapeutów w rehabilitacji ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania wystawionego pacjentowi przez lekarza rodzinnego oraz zaświadczenia o pozytywnym (dodatnim) wyniku testu na COVID (wykonanym nie wcześniej jak 14 dni i nie później niż 12 miesięcy przed wystawieniem skierowania).

Liczba wizyt w programie podstawowym to 2 razy w tygodniu przez 6 tygodni. W programie rozszerzonym liczba wizyt jest ustalana indywidualnie, ale musi wynieść przynajmniej od 2 do 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni.

Dzięki profesjonalnym i indywidualnym zabiegom fizjoterapeutycznym pacjenci, którzy chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.


Rejestracja oraz dodatkowe informacje pod numerami tel.:

515 046 328

87 615 02 75 wew. 31


ZAPRASZAMY

Comments are closed.