Przypomnienie o opłacie za użytkowanie wieczyste!

Starostwo Powiatowe w Gołdapi przypomina, że do 31 marca każdego roku powinna być uiszczona opłata za użytkowanie wieczyste, o której wysokości organ nie ma obowiązku informować, jeżeli nie zmienia się wysokość tej opłaty.

Informację o opłacie wysyła się tylko wówczas, gdy następuje aktualizacja (zmiana) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Kwotę opłaty wynikającej z umowy notarialnej lub z ostatniego powiadomienia otrzymanego z Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gołdapi, należy dokonywać

  • w kasie starostwa
  • lub na konto Starostwa Powiatowego w Gołdapi nr: 46 9339 0006 2001 0408 5269 0003.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 25

Comments are closed.