Powiatowy konkurs „Wolni od uzależnień”

Celem konkursu jest m.in.: dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach psychoaktywnych, propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, poszerzenie wiedzy na temat wpływu środków psychoaktywnych na zdrowie młodego organizmu, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech uzależnienia, propagowanie życia bez nałogów oraz skłanianie uczniów do zachowań asertywnych.

REGULAMIN konkursu wiedzy Wolni od uzależnień

Comments are closed.