Powiat gołdapski uczcił pamięć żołnierzy niezłomnych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” poświęcony jest żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Święto zostało ustanowione dzięki inicjatywie ustawodawczej podjętej jeszcze przez Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego. Corocznie obchodzone przez mieszkańców i władze powiatu gołdapskiego uroczystości świadczą o dużym patriotyzmie i poczuciu tożsamości narodowej.

Tegoroczne Powiatowe Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się 28 lutego. W Sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi, licznie zgromadzona publiczność z zaciekawieniem wysłuchała wykładu Bogusława Łabędzkiego z IPN w Białymstoku. Niezwykłe emocje wzbudził program patriotyczno-artystyczny w wykonaniu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Rozbrzmiewające na sali pieśni patriotyczne przeniosły wszystkich w czasy, w których żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczyli w obronie niezawisłej Polski.

1 marca o godzinie 12:00 w kościele p.w. NMP Matki Kościoła ks. dziekan Andrzej Jaśko odprawił mszę św. w intencji poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dalsze uroczystości przy asyście honorowej Wojska Polskiego odbyły się pod Pomnikiem Niepodległości. Zgromadzonych przywitał starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz wicestarosta Grażyna Senda. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, podniesieniu flagi państwowej na maszt, Apelu Pamięci oraz salwie honorowej nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Organizatorami tegorocznych Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” było Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy. Wsparcia udzielili: Burmistrz Gołdapi, Dom Kultury w Gołdapi, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Gołdap, Publiczne Gimnazjum przy OHP Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gołdapi.

Patronat medialny: goldap.org, Kurier Gołdapski, Radio5.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc i  zaangażowanie przy organizacji obchodów. Dyrektorowi Grzegorzowi Klimaszewskiemu i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego (pod opieką Marka Milewskiego), dyrektor Mirosławie Równej i młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych (pod opieką Piotra Bartoszuka), młodzieży z Gimnazjum przy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP pod opieką Adama Kurka, Dowódcy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk. Sławomirowi Kojło, mjr. Grzegorzowi Łapińskiemu oraz żołnierzom za godną oprawę obchodów. Dziękujemy Burmistrzowi Gołdapi Tomaszowi Luto i pracownikom Urzędu Miejskiego. Dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury za oprawę techniczną uroczystości. Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi Dariuszowi Michałowskiemu. Księdzu dziekanowi za odprawienie mszy świętej w intencji poległych żołnierzy podziemia niepodległościowego, harcerzom, pocztom sztandarowym. Patronom medialnym: portalowi goldap.org, Kurierowi Gołdapskiemu i Radio5 oraz wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniach do powiatowych obchodów.

Comments are closed.