Powiat Gołdapski otrzyma dofinansowanie na utworzenie strzelnicy wirtualnej

W ramach rozstrzygniętego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2023” Powiat Gołdapski otrzyma dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł.

Jest to maksymalna kwota dofinansowania jaką można było pozyskać w ramach ministerialnego programu. Przyznane środki pozwolą na pokrycie 80 proc. kosztów związanych z zakupem odpowiedniego wyposażenia szkoleniowego i adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi. Utworzenie strzelnicy umożliwi doskonalenie w zakresie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią i prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem różnych odległości oraz postaw strzeleckich.  Będzie służyć przede wszystkim uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność o charakterze proobronnym, a także funkcjonariuszom formacji uzbrojonych niewchodzącym w skład Sił Zbrojnych.

O dalszych postępach będziemy Państwa informować.

Comments are closed.