Posiedzenie ZOP ZOSP RP w Gołdapi

29.12.2015r. o godz. 10:00 w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi spotkali się członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gołdapi. Na posiedzeniu obecni byli: dh Andrzej Ciołek, dh Krzysztof Giedrojć, dh Kazimierz Kazaniecki, dh Lech Olszewski, dh Karolina Józefowicz, dh Piotr Popławski, dh Ireneusz Gryniewicz, dh Krzysztof Sztandera, dh Alojzy Danowski, dh Ryszard Makarewicz, dh Marek Baran, dh Romuald Misiun, dh Tadeusz Rydzewski, dh Łukasz Balczun. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gołdapi Andrzej Ciołek.

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa ppoż. na terenie powiatu gołdapskiego a następnie przekazał informacjez posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko-Mazurskiego, które dotyczyły m.in. podsumowania realizacji zadań na rzecz OSP w roku 2015, medali i odznaczeń oraz dofinansowania zakupu sprzętu dla jednostek OSP. Druhowie przyjęli także plan działalności ZOP ZOSP RP W Gołdapi na 2016 rok. W sprawach bieżących dyskutowano m.in. na temat zlokalizowania na drogach oznakowania wyjazdów OSP, organizacji imprez
w przyszłym roku oraz zbliżającej się kampanii sprawozdawczo- wyborczej. Posiedzenie zakończyło się życzeniami noworocznymi.
[Not a valid template]

Comments are closed.