Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi

27 kwietnia 2016 r. w sali nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi obradowali członkowie Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi. Było to jedno z ostatnich posiedzeń zarządu w kadencji 2011- 2016. Spotkaniu przewodniczył starosta Andrzej Ciołek będący zarazem prezesem ZOP ZOSP RP w Gołdapi. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa ppoż. w powiecie gołdapskim oraz informacje z posiedzenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. Warmińsko-Mazurskiego ZOSP RP w Olsztynie przedstawił wiceprezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi, komendant powiatowy PSP w Gołdapi Krzysztof Giedrojć. Komendant gminny ZOSP RP w Dubeninkach Ryszard Makarewicz, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gołdapi Kazimierz Kazaniecki oraz komendant gminny ZOSP RP w Baniach Mazurskich Alojzy Danowski posumowali walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze, które odbyły się na początku bieżącego roku w poszczególnych jednostkach OSP. Zarząd Powiatowy na posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie ustalenia ilości delegatów
i przedstawicieli na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP, którego termin ustalono na 23.11.2016 r. Przyjęto także plan posiedzeń Prezydium oraz terminarz imprez strażackich na 2016 rok. Na posiedzeniu omówiono również sprawy bieżące, które dotyczyły m.in. wyposażenia jednostek w sprzęt, dofinansowywania jednostek OSP, obchodów Dnia Św. Floriana oraz organizacji zawodów sportowo- pożarniczych.

K. J.

[Not a valid template]

Comments are closed.