Podsumowanie programu “Gołdap w Europie”

Dziś w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi obyło się podsumowanie programu “Gołdap w Europie”. Jego głównym założeniem było umożliwienie uczniom odbycia stażu za granicą i zdobycie nowych kompetencji zawodowych i poznawczych. Zwieńczeniem projektu było wręczenie uczestnikom tzw. Europassów, czyli paszportów mobilności w języku polskim oraz włoskim.
Obecna w wydarzeniu Starosta Gołdapski Marzanna Wardziejewska złożyła gratulacje uczestnikom programu i życzyła dalszych sukcesów.
  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023