OWES Ełk zaprasza na szkolenie online z logiki projektowej

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – zapraszamy na szkolenie online

Chcesz dowiedzieć się od czego rozpocząć pisanie projektu? Czym jest diagnoza, problem, rezultat, a czym cel przy pisaniu projektów? Zapisz się na szkolenie z logiki projektowej, które organizujemy w dniach 6-7.02 w trybie online.

Temat szkolenia:

„Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa”

Termin i miejsce:

6-7.02.2021 (sobota, niedziela)

Szkolenie odbędzie się w trybie online na platformie ZOOM

Czas trwania szkolenia:

6 lutego godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 7 lutego godz. 9:00-16:00 (z przerwami)

Zakres tematyczny szkolenia:

W programie szkolenia blok o diagnozie, celach i rezultatach, działaniach, budżecie i harmonogramie – czyli wszystko to, co do napisania dobrego „technicznie” projektu jest niezbędne. Szczegółowy program szkolenia znajduje się poniżej (w załączonych dokumentach).

Grupa odbiorców szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. Zapraszamy również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Tryb zgłoszeń:

Aby się zgłosić należy do dnia 02.02 br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSeJ8WGWfjzp1JuiaCKYHw5mvQmHr8aTXDzzmvBHlU4rMRKUTw/viewform?usp=sf_link

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od Organizatora.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają na e-maila do wypełnienia deklarację uczestnictwa w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku” (jeśli nie wypełniali jej wcześniej). Po odesłaniu skanu na e-maila: paulina.muklewicz@adelfi.pl otrzymają Państwo link umożliwiający udział w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W razie dodatkowych pytań lub niejasności związanych ze szkoleniem prosimy o kontakt z Pauliną Muklewicz, tel. 504-660-490.

Program szkolenia 6-7.02

Comments are closed.