OWES Ełk zaprasza na bezpłatne seminarium tematyczne pt. “Spółdzielczość socjalna”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na bezpłatne seminarium tematyczne pt. “Spółdzielczość socjalna.”,  które odbędzie się 26 kwietnia w Gołdapi – w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1 (sala nr 2), o godzinie 10.00.

Podczas seminarium będzie można pozyskać informacje na temat zasad działania spółdzielni socjalnej, rodzajów spółdzielni oraz ram prawnych funkcjonowania SS. Uczestnicy poznają także mechanizm dotacji na założenie przedsiębiorstw społecznych oraz przykłady dobrych praktyk, które będą stanowiły inspirację i motywację do działania e celu stworzenia nowych miejsc pracy.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, ich jednostek organizacyjnych, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących ekonomizować swoją działalność, środowisk/społeczności przystępujących do wspólnej realizacji inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo (sylwia.gajewska@adelfi.pl) lub telefonicznie: 505 815 449 do dnia 21 kwietnia 2017r. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.

program seminarium Gołdap

Comments are closed.