OSP Górne i Dunajek podsumowały ubiegły rok

19 marca 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem. W spotkaniu udział wzięli druhowie jednostki OSP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gołdapi – starosta gołdapski Andrzej Ciołek, a także burmistrz Gołdapi Tomasz Luto , sekretarz gminy Anna Rawinis, komendant ZG ZOSPR RP Lech Olszewski oraz przedstawiciel KP PSP w Gołdapi kpt. Michał Herman.

Podczas zebrania  podsumowano 2015 rok i przedstawiono plany na bieżący rok.

W ubiegłym roku OSP w Górnem uczestniczyła w 42 akcjach ratowniczych: 12 razy akcje związane były z gaszeniem pożarów i 30 razy z likwidacją miejscowych zagrożeń.

Wszystkie sprawozdania i plany przyjęto jednogłośnie.

Wybrano nowe władze OSP:

  • Kazimierz Kazaniecki – prezes
  • Sławomir Ziółkowski – wiceprezes, naczelnik OSP
  • Dariusz Szporak – sekretarz
  • Ryszard Rakwoski – skarbnik

Komisja rewizyjna:

  • Marek Trzciński – przewodniczący
  • Robert Brzozowski – sekretarz
  • Piotr Repow – członek

Jednostka liczy obecnie 56 członków i 2 wspierających. W grupie tej jest 10 kobiet.

Dzień wcześniej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dunajku. Tam prezesem pozostał Krzysztof Sztandera.

 

g

Comments are closed.