Odznaki Młodego Strażnika Parku przyznane

11 grudnia w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbyła się XV edycja konkursu wiedzy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych “Młody Strażnik Parku 2019. Ssaki naszej puszczy”. Organizatorem konkursu był Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów reprezentujących 10 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego.
Konkurs prowadzony był w formie turnieju sprawdzającego wiedzę o przyrodzie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jej ochronie, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ssaków. Po przeprowadzeniu 5 konkurencji wyłoniono sześciu finalistów, którzy przystąpili do konkurencji finałowej. W wyniku jej przeprowadzenia trzej uczestnicy, którzy osiągnęli kolejno największą liczbę punktów otrzymali I, II i III miejsce oraz odznakę „Młodego Strażnika Parku 2019”. Pozostałym trzem finalistom przyznano kolejne miejsca w konkursie.

Laureaci konkursu

I miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2019
Maksymilian Koneszko – SP nr 1 w Gołdapi

II miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2019
Sylwia Delegacz – SP w Pogorzeli

III miejsce i odznaka Młodego Strażnika Parku 2019
Zuzanna Kempisty – SP w Żytkiejmach

IV miejsce
Karol Szymczak – SP w Pogorzeli

V miejsce
Marta Piniaga – SP nr 1 w Gołdapi

VI miejsce
Gabriela Osiecka – SP nr 3 w Gołdapi

Nagrody dla laureatów oraz pozostałych uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
Laureatom serdecznie gratulujemy wysokich wyników i dużej wiedzy, a wszystkim uczestnikom i nauczycielom dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych konkursów.

(pkpr)

 

Comments are closed.