Obecna sytuacja w Ukrainie głównym tematem posiedzenia ZOP ZOSP RP w Gołdapi

W piątek, 4 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi. Posiedzeniu przewodniczył prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek, który na wstępie złożył podziękowania za owocną współpracę st. kpt. Michałowi Hermanowi – obecnemu zastępcy komendanta powiatowego PSP w Gołdapi (w kadencji 2016-2021 ZOP ZOSP RP w Gołdapi pełniącemu funkcję Członka Prezydium).

Tematem przewodnim posiedzenia była obecna sytuacja w Ukrainie. Głos w tej sprawie zabrała starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska, która w sposób wielopłaszczyznowy przekazała druhom bieżące informacje od wojewody warmińsko- mazurskiego na temat przeciwdziałania skutkom wojny na Ukrainie. Naświetliła m.in. następstwa wprowadzenia specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy, wskazała miejsca zbiórek darów, miejsca lokowania, a także zwróciła uwagę na ogólną mobilizację społeczeństwa i chęć niesienia pomocy innym.

Prezes Andrzej Ciołek przekazał z kolei informacje oraz zalecenia dotyczące sytuacji na Ukrainie od dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Warmińsko- Mazurskiego.

Zastępca komendanta powiatowego PSP w Gołdapi st. kpt. Michał Herman omówił zorganizowaną przez komendanta głównego PSP akcję zbiórki sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy, w którą aktywnie włączyły się również jednostki OSP z powiatu gołdapskiego, tj. OSP Banie Mazurskie, OSP Dubeninki, OSP Dunajek, OSP Górne, OSP Grabowo, OSP Grodzisko, OSP Lisy, OSP Pluszkiejmy, OSP Surminy, OSP Żabin oraz OSP Żytkiejmy. W ramach zbiórki zebrano m.in. hełmy, ubrania specjalne oraz węże pożarnicze.

 W sprawach bieżących druhowie dyskutowali m.in. o statutowych zadaniach jednostek OSP, wnioskach na dofinansowanie do sprzętu, odznaczeniach i planowanych zebraniach sprawozdawczych.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Na zdjęciu widoczni druhowie OSP.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. na zdjęciu starosta Marzanna Wardziejewska, prezes Andrzej Ciołek i sekretarz ZOSP RP Karolina Józefowicz.

Comments are closed.