O sieci szpitali i systemie ochrony zdrowia na posiedzeniu Zarządu ZPP

31 marca w PKiN w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. W obradach wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza.

Głównie dyskutowano o sieci szpitali i systemie ochrony zdrowia. Omówiono skutki wejścia w życie zmian związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kontekście szpitali powiatowych.

Ponadto zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski przekazał informację na temat zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i zadań samorządu.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informację o działalności ZPP pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu.

 

Comments are closed.