Niepokojące wiadomości dotyczące przebywania wilków blisko gospodarstw domowych

Od kilku dni w powiecie gołdapskim odnotowuje się niepokojące wiadomości dotyczące przebywania wilków blisko gospodarstw domowych. Informacja w powyższej sprawie została przekazana do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wcześniej problemy z udziałem wilków mieli mieszkańcy gminy dubeninki, w związku z tym zwrócono się wówczas z pismem do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwość ich odstrzału – odpowiedź była odmowna.

Szanowni Państwo!

W razie szkód wyrządzonych przez powyższe zwierzęta można składać wnioski o odszkodowanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu szkody, w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową).

Więcej informacji oraz wzór wniosków znajduje się pod linkiem ⬇️

https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa-za-ktore-odpowiada-skarb-panstwa-bobr-wilk-zubr-oraz-rys

Comments are closed.